Gicagi

De ondernemer Gino Carlo Giugie

Mijn naam is Gino Carlo Giugie, sinds 1 maart 2015 oprichter en eigenaar van Gicagi Administratiekantoor. Na het volgen van de middelbare beroepsopleiding ‘Uitvoerend Horeca Ondernemer’ en de hogere beroepsopleiding ‘Financieel Management’, heb ik zeven jaar werkervaring opgedaan bij een accountantskantoor in Deventer.

Alvorens Gicagi is opgericht, heb ik in mijn vrije tijd vier jaar bestuurlijke ervaring (als penningmeester) opgedaan bij een amateur voetbalvereniging met 800 leden. Een doelbewuste keuze en investering om praktijkervaring op te doen in het ondernemerschap.

Gino Carlo


Even voorstellen: mijn vader Carlo!

Mijn naam is Carlo Bruno Giugie. Na ruim 50 jaar gewerkt te hebben waarvan ruim 35 jaar in het onderwijs ben ik nu gepensioneerd VMBO decaan, docent natuur- en wiskunde. Voordat ik in het onderwijs ging was ik o.a. werkzaam bij het huidige ‘The Ardagh Group’ en Thomassen & Drijver.
Daarna startte ik aan mijn onderwijsloopbaan. Ruim 32 jaar ben ik mentor geweest en heb ik voornamelijk natuurkunde en wiskunde lessen verzorgd voor de sector techniek.
Daarnaast was ik sociale vaardigheidstrainer, docentcoach en leerling-, docent-, stagiair begeleider. Via het decanaat ‘techniek, handel, economie en horeca’ heb ik veel waardevolle contacten opgebouwd in het bedrijfsleven.

Als trotse vader voel ik mij vereerd om mijn zoon Gino te ondersteunen als ondernemer. Gino voert de uitvoerende werkzaamheden uit namens Gicagi en sinds 1 december 2018, ben ik gemachtigd om bij onvoorziene calamiteiten de continuïteit van de klanten van Gicagi te kunnen waarborgen.


Gicagi Administratiekantoor

Gicagi is een toegankelijk administratiekantoor voor ondernemers en zzp’ers in Deventer en regio. Samenwerken doen wij op basis van vertrouwen en eerlijke adviezen.